İnsan Kaynakları Uzmanlığı

İnsan Kaynakları Uzmanlığı

Bemar Kariyer Okulu ile Kariyer Rotası Değişiyor

Bemar Kariyer Okulu, kariyerinizi başkasının inisiyatifinden alıp, sizlerin inisiyatifine sunan bir kurumdur. Kariyer, hem kişisel yetenek ve kabiliyetler ile hem de eğitim ile parlayan bir olgudur term papers help. Bemar Kariyer Okulu, şirketinizin kariyer rotasını İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi ile çizmektedir. İnsan kaynakları bir firmanın bel kemiğidir. Firmanın pek çok alanı bu departman ile ortak hareket eder. İnsan kaynakları donanımlı olmayan firmalarda disiplin ve kurumsallık sorunları vardır.

Kariyer, uzmanlaşmak ile başarı ile doğru orantılı olarak yükselen bir şeydir. Her başarı ‘’ sürdürülebilir’’ olduğu sürece başarıdır. Özellikle firmaların, şirketlerin sürdürülebilir başarıları son derece önemlidir ve bu durum İnsan Kaynakları Uzmanlığı ile mümkündür. Bu anlamda İnsan kaynakları departmanı bir şirketin en önemli ve gerekli birimidir. Büyük bir şirket olmak, marka olmak, insan odaklı düşünebilmekle, sürdürülebilir bir yönetim anlayışına sahip olmakla mümkündür.
Yoğun Rekabet Size Teğet Geçsin! 

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi, rekabet alanında şirketinizin fark yaratmasını sağlayacak olan bir eğitim programıdır. Her kurum çalışanına bu gerekli ve önemli eğitimi sunmalıdır veya birey kendisi bu eğitimi almalıdır. Karlılık, büyüme, devamlılık, nitelikli eleman, personel yetkinliği ve daha pek çok durumu en profesyonel şekilde çözümlemenizi sağlayan bir süreçtir. Müşteri memnuniyeti, yenilikçi hizmet anlayışı, teknik donanım, konfor, personel yetkinliği ve hizmet kalitesi, sosyal disiplin anlayışı gibi birçok önemli kriter şirketler için son derece  önemli dinamiklerdir.

İnsan Kaynakları Uzmanlığı eğitimi şirket içerisinde, pek çok alanda etkin ve güçlü kararları en doğru şekilde almanızı sağlayacaktır. İnsan kaynakları pek çok şeyden sorumludur. Bu anlamda bilgili  ve birikimli bireylerden oluşması gereklidir. Bu eğitim sizi hem sözel anlamda, hem analitik anlamda, hem de farklı düşünebilme anlamında geliştirecek ve değiştirecektir.
İnsan Kaynakları Eğitimi ile Oryantasyon Süreci Daha Güçlü…

İnsan kaynakları, yoğun fonksiyona sahip bir birimdir. Oryantasyon, iş alım, planlama, performans değerlendirme, bordrolama, kariyer, eğitim ve daha pek çok şey… Bu bölümde çalışan her birey kişisel gelişimini her zaman arttırmalıdır. Çünkü insan kaynaklarının performansı demek tüm kurumun performansı demektir.

Departmanı çalışanları alanında Uzman Profesyoneller olmak ve her gün kendilerini geliştirmek zorundadırlar. Bemar kariyer, İnsan Kaynakları Uzmanlığı eğitimi ile sizleri bu başarının bir parçası olmaya davet ediyor. Bilgi, birikim, uzmanlık, profesyonellik ve daha pek çok başarı kriterini edinmek için harekete geçin!

 

İçerik

1. İK TEORİSİNE GİRİŞ VE İK YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ

 • İK Yönetiminin amaçları
 • İK Yönetiminin ilkeleri
 • İKY Uygulamaları
 • İK Bölümünün organizasyondaki yeri
 • İK Yönetiminin stratejik önemi
 • İK Yönetiminin önündeki engeller
 • İK Yönetiminde yeni yaklaşımlar

2. İŞ ANALİZİ, İŞ TANIMI VE YENİLİKLER

 • Pozisyonu, işi iyi bir şekilde analiz yapma
 • Pozisyona, işe doğru tanımlama yapma
 • Pozisyona, işe yenilikler sağlama

3. SEÇME VE YERLEŞTİRME

 • Seçme yerleştirme süreci ve önemi
 • Aday Havuzu oluşturma
 • Mülakat Türleri
 • Mülakat Teknikleri
 • Mülakat sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Karar ve geribildirim süreci
 • İşe başlatma

4. PERFORMANS YÖNETİMİ VE MOTİVASYON

 • Performans Yönetiminin Önemi
 • Performans Değerlendirme Yöntemleri
 • Performans Yönetim Süreci
 • Performans Değerlendirmenin kanuni boyutu

5. KARİYER PLANLAMA VE YEDEKLEME

 • Kariyer planlamanın önemi
 • Kariyer planlama yöntemleri
 • Kariyer Planlama süreci
 • Kariyer planlamanın firma ve çalışan açısından önemi
 • Yedekleme işlemleri

6. ÜCRET YÖNETİMİ, ÜCRET SİSTEMLERİ VE BORDROLAMA

 • Ücretin tanımı
 • Ücretlendirmede Ana İlkeler (Hangi niteliklere sahip olan kişiye nasıl ücret bir ücret politikası uygulanır, neye göre belirlenir, performans zammı vs.)
 • Ücret Türleri
 • Ücret Sistemleri
 • Bordro ve Maaş Hesaplama

7. ÇALIŞMA MEVZUATI VE TEMEL UYGULAMALAR

 • 4857 sayılı iş kanunu (Bu iş kanunda yer alan ve iyi bir İK’cının uygulaması gereken çalışma mevzuatı, bu kanundan yola çıkarak temel uygulamaların yapılması vs.)

8. EĞİTİM VE GELİŞİM (GELİŞTİRME)

 • Eğitimin Önemi
 • Eğitim Bölümünün organizasyondaki yeri
 • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Eğitim bütçesinin, yöntem ve materyallerinin belirlenmesi
 • Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Özel sektörde uygulanan Eğitim Programları
Kimler Katılabilir
Eğitim Programının Sunduğu Kazanımlar ve Beceriler
Sınav ve Sertifikalar ?


Eğitim Programı Hakkında Bilgi Al

Bu eğitimle birlikte

ONLINE CV HAZIRLAMA TEKNİKLERİ ve ONLINE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ

ÜCRETSİZ

Eğitim Programı

 • İK Teorisine Giriş ve İK Yönetimine Genel Bakış
 • İş Analizi, İş Tanımı ve Yenilikler
 • Seçme ve Yerleştirme
 • Performans Yönetimi ve Motivasyon
 • Kariyer Planlama ve Yedekleme
 • Ücret Yönetimi, Ücret Sistemleri ve Bordrolama
 • Çalışma Mevzuatı ve Temel Uygulamalar
 • Eğitim ve Gelişim ( Geliştirme )

Leave a Comment